Palveluni

Autan yksilö-, ryhmä- ja esimiesten työnohjauksissa seuraavissa asioissa, myös etätyönohjauksena:

Tiimi työskentely

Haluatko lisätä työn tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia?

Haluatko kehittää työtäsi ja yhteisiä toimintatapoja?

Onko työpaikalla vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitoja, joita olisi hyvä ratkoa?

Oma työ

Kuormittaako työ sinua ja herättääkö paljon tunteita?

Kohtaatko työssäsi ammattitaitoasi haastavia asiakastilanteita tai henkilöitä?

Haluatko kehittää esimiestyötäsi?

Työnohjauksen sisältö

Työnohjaus on tavoitteellista työhön liittyvää tutkimista ja kehittämistä. Se parantaa työn laatua, lisää työhyvinvointia, voimaannuttaa sekä tukee ammatillista kasvua.

Työnohjauksen metodini on ratkaisukeskeisyys. Pääpaino on kuuntelussa ja avoimissa kysymyksissä. Yritän löytää ohjattaville uusia ovia työn maailmaan. Työnohjaustilanteissa painopiste on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Keskeistä on vuorovaikutteinen ja aito dialogi, jonka tarkoitus on löytää uusia näkökulmia, oivalluksia ja ajatuksia työn maailmaan.

Tärkeää on luottamus työnohjaajan ja ohjattavien välillä. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri toimivat työnohjauksen perustana kun käymme lävitse haasteellisia kysymyksiä. Mottoni on kohdata ohjattava oman työnsä parhaana asiantuntijana. 

Käytännön toteutus

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjauksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina yhdessä työnohjauksen tilaajan, ohjaukseen osallistuvien ja työnohjaajan kesken.

Työskentely kestää tavallisesti vähintään puolen vuoden ajan, jolloin työnohjaukset toteutuvat säännöllisesti sovittuina päivinä noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yksilötyönohjaus kestää tavallisesti kerrallaan 45 minuuttia ja ryhmätyönohjaus 90 minuuttia.

Työyhteisösovittelu

Joskus asiat menevät työyhteisössä niin solmuun, että tarvitaan ulkopuolinen puolueeton taho välittäjäksi kuulemaan osapuolten kokemuksia ja sovittelemaan näkemyksiä. Tässä tilanteessa käytetään apuna ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun keinoja.

Työyhteisösovittelun tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin. Lisäksi se lisää työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauhaa ja parantaa työilmapiiriä.

Ratkaisukeskeisessä työyhteisösovittelussa ei etsitä syyllisiä. Syiden ja ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, ja yritetään löytää myönteisiä toimintavaihtoehtoja.

Haastatteluni HR viestissä: Konfliktit tulevat työnantajalle kalliiksi