Palveluni

Yksilö-, ryhmä- ja esimiesten työnohjaukset

Työnohjauksen sisältö

Työnohjaus on tavoitteellista työhön liittyvää tutkimista ja kehittämistä. Se parantaa työn laatua, lisää työhyvinvointia, voimaannuttaa sekä tukee ammatillista kasvua.

Työnohjauksen metodini on ratkaisukeskeisyys. Pääpaino on kuuntelussa ja avoimissa kysymyksissä. Yritän löytää ohjattaville uusia ovia työn maailmaan. Työnohjaustilanteissa painopiste on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Keskeistä on vuorovaikutteinen ja aito dialogi, jonka tarkoitus on löytää uusia näkökulmia, oivalluksia ja ajatuksia työn maailmaan.

Tärkeää on luottamus työnohjaajan ja ohjattavien välillä. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri toimivat työnohjauksen perustana kun käymme lävitse haasteellisia kysymyksiä. Mottoni on kohdata ohjattava oman työnsä parhaana asiantuntijana.

Työnohjauksen käytännön toteutus

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjauksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina yhdessä työnohjauksen tilaajan, ohjaukseen osallistuvien ja työnohjaajan kesken.

Työskentely kestää tavallisesti vähintään puolen vuoden ajan, jolloin työnohjaukset toteutuvat säännöllisesti sovittuina päivinä noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yksilötyönohjaus kestää tavallisesti kerrallaan 45 minuuttia ja ryhmätyönohjaus 90 minuuttia.

Etätyönohjaus on myös mahdollista.

Työyhteisösovittelu

Sovittelutoiminnan avulla voidaan poistaa stressin ja kuormituksen aiheuttajia, parantaa työympäristöä sekä oppia selviytymään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Haastatteluni HR viestissä: Konfliktit tulevat työnantajalle kalliiksi