PALVELUNI:

YKSILÖ-, RYHMÄ- JA ESIMIESTEN  TYÖNOHJAUKSET Työnohjauksen sisällöstä:

Työnohjaus on tavoitteellista työhön liittyvää tutkimista ja kehittämistä. Se parantaa työn laatua, lisää työhyvinvointia, voimaannuttaa sekä tukee ammatillista kasvua.

Työnohjauksen metodini on ratkaisukeskeisyys. Pääpaino on kuuntelussa ja avoimissa kysymyksissä.  Yritän löytää ohjattaville uusia ovia työn maailmaan. Työnohjaustilanteissa painopiste on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Keskeistä on vuorovaikutteinen ja aito dialogi, jonka tarkoitus on löytää uusia näkökulmia, oivalluksia ja ajatuksia työn maailmaan. 

Tärkeää on luottamus työnohjaajan ja ohjattavien välillä. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri toimivat työnohjauksen perustana kun käymme lävitse haasteellisia kysymyksiä. Mottoni on kohdata ohjattava oman työnsä parhaana asiantuntijana.

Työnohjauksen käytännön toteutus:

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjauksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina yhdessä työnohjauksen tilaajan, ohjaukseen osallistuvien ja työnohjaajan kesken. Työskentely kestää tavallisesti vähintään puolen vuoden ajan, jolloin työnohjaukset toteutuvat säännöllisesti sovittuina päivinä noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yksilötyönohjaus kestää tavallisesti kerrallaan 45 minuuttia ja  ryhmätyönohjaus 90 minuuttia.

Etätyönohjaus on myös mahdollista.