PALVELUNI:

YKSILÖ-, RYHMÄ- JA ESIMIESTEN TYÖNOHJAUKSETTyönohjauksen sisällöstä:

Työnohjaus on tavoitteellista työhön liittyvää tutkimista ja kehittämistä. Se parantaa työn laatua, lisää työhyvinvointia, voimaannuttaa sekä tukee ammatillista kasvua.

Työnohjauksen metodini on ratkaisukeskeisyys. Työnohjaustilanteissa en anna ohjeita vaan sen sijaan pääpaino on kuuntelussa ja avoimissa kysymyksissä. Painopiste työnohjauksissa on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Yritän löytää ohjattaville uusia ovia työn maailmaan. Uskon, että ratkaisut moniin ongelmiin löytyvät työyhteisöltä itseltään. Työnohjaajana minun tehtäväni on auttaa työyhteisöä solmujen avaamisessa.

Työnohjauksen käytännön toteutus:

Työnohjaus voidaan  toteuttaa joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjauksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina yhdessä työnohjauksen tilaajan, ohjaukseen osallistuvien ja työnohjaajan kesken. Työskentely kestää tavallisesti vähintään puolen vuoden ajan, jolloin ohjaukset toteutuvat säännöllisesti sovittuina päivinä noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yksilötyönohjaus kestää tavallisesti kerrallaan 45 minuuttia ja  ryhmätyönohjaus 90 minuuttia.

Etätyönohjaus on myös mahdollista.