Työnohjaamo
- ammattimaista työnohjausta

  • Haluatko lisätä työn tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia?
  • Kohtaatko työssäsi ammattitaitoasi haastavia asiakastilanteita tai henkilöitä?
  • Kuormittaako työ sinua ja herättääkö paljon tunteita?
  • Haluatko kehittää työtäsi ja yhteisiä toimintatapoja?
  • Onko työpaikalla vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitoja?
  • Haluatko kehittää esimiestyötäsi?


Jos vastasit yhteen tai useampaan kysymykseen kyllä, työnohjaus voi olla ratkaisu.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus soveltuu paitsi yksilön, tiimien ja työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen, myös ongelmien ratkaisemiseen ja erilaisten muutosprosessien ohjaamiseen. Työnohjauksessa työyhteisön ja työntekijän vahvuuksia ja vahvuuksien kehittämistä tuetaan. 

Ratkaisukeskeisyydessä korostuvat erityisesti asiakaslähtöisyyden, onnistumisen ja voimaantumisen kokemukset.